Hotel Obzor

26. 6. 2021

Indiánská výprava – celodenní (sobotní) program pro děti

Zpestřete červnovou sobotu svým dětem a vyšlete je na indiánskou výpravu! Vhodné pro děti od 4 do 11 let.